Talas Savaşı ve Tarihi Önemi

Talas Savaşı, M.S. 751 yılında Orta Asya’da söz sahibi olmak için dönemin iki büyük gücü olan Müslüman Arap ve Çin orduları arasında Talas Vadisi’nde (modern Kazakistan ve Kırgızistan sınırı) yapıldı. İki büyük medeniyetin karşı karşıya geldiği bu savaş, sonraki yüzyıllarda Orta Asya’da hangi kültürün hakim olacağını (Müslüman /Arap veya Konfüçyüsçü /Çin) belirlediği için medeniyetler tarihi açısından büyük öneme sahiptir.

Abbâsîler ve ortağı olan Karluklar ile Çinliler arasında yapılan ve 5 gün süren savaşta 50 binden fazla Çin askeri öldürülmüş ve 20 bini de esir alınmıştır. Talas savaşı, Orta Asya’nın İslamlaşmasında belirleyici bir faktör olarak tarihe geçmiştir. Bölgenin endüstriyel gelişimi için önemli olan savaşın bir diğer sonucu da savaşta esir düşen Çinli ustalar aracılığıyla Türkistan’da kağıt üretiminin başlamasıdır.

Bir cevap yazın