Biliyormusunuz

4 Güzel Söz

“Ümmetim hakkında en çok şu hususlardan korkuyorum: Şişmanlık, uykuya düşkünlük, tembellik ve iman zayıflığı!” (Suyûtî, Câmiu’s-Sağîr Tercümesi, Hadis No: 295)

Hz. Muhammed ( S.A.V. )

“Bizi aldatan bizden değildir. Hile yapıp tuzak kuranlar Cehennemdedir.” Camiü’s-Sağir, No: 8881 )

Hz. Muhammed ( S.A.V. )

“İçinde köpek ve canlı resmi bulunan eve melekler girmez!” (Buhârî, Bed’ü’l-Halk, 7)


Hz. Muhammed ( S.A.V. )

Hz. Muhammed ( S.A.V. )

Bir yanıt yazın