Turizm

Anadolu Hisarı – İstanbul

Anadolu Hisarı, İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında ve en dar noktasında I.Beyazıd tarafından yaptırılan kaledir.Yenihisar, Güzelcehisar ve Güzelhisar diye bilinen isimleri de vardır.Kaynaklar, yapım tarihi konusunda ittifak edemezken 1390, 1391 ve 1395 yıllarını göstermektedir. 

Bir iç kale ve bir dış kale duvarından oluşmaktadır.Bu iç kale de İstanbul’un en eski Osmanlı yapısı olması hasebiyle önemlidir.Kalenin yapılmasındaki gaye o vakit abluka altına alınan İstanbul’a Karadeniz’den gelecek muhtemel askeri desteğe mani olmak ve boğazdaki deniz trafiğini denetlemekti. Kale, İstanbul’un fethinden sonra stratejik olarak öneminin azalmasına rağmen 1624’te Kazakların boğaza yaptıkları akınla beraber payitahtın müdafaası açısından yeniden önem kazandı.

Bir yanıt yazın